Tématický web o fenoménu jménem Mercedes-Benz

Diagnostika motorů M103 a M104

Nejdříve najdeme diagnostický konektor.Ten je umístěn na pravé straně motorového prostoru u akumulátoru.Podle obrázku zapojíme na diagnostický konektor spínač a LED-ku.Pozor:LED-ka musí být na 12V,pakliže není je nutno použít předřadný odpor cca 470-680 Ohmů,jinak by dioda shořela a také výstupní tranzistor v řídící jednotce motoru by z toho nebyl jistě nadšený.

Další postup je již jasný z druhého obrázku.Zapneme zapalování (musí svítit kontrolky) a stiskneme spínač na 2-4 vteřiny.LED-ka začne blikat a my počítáme kolikrát blikne.Podle toho si najdeme o jakou závadu jde na posledním obrázku.Až dobliká opět stiskneme spínač a LED-ka vyblikává další závadu v pořadí a tak dále.

Nakonec vypneme zapalování a odpojíme diodu i spínač a pomalu přemýšlíme kterou závadu budeme řešit dříve.

Zapojení.jpg
Postup čtení.jpg
Seznam kódů.jpg
18.10.2007 17:49:37
sonypolicka
Tyto stránky používají obchodní názvy registrované Daimler AG která je jejich majitelem.Zde slouží pouze pro informaci o produktech a k identifikaci těchto produktů,stejně jako označení Mercedes-Benz.Nemáme žádnou spojitost s majiteli ochranných známek a také oni se žádným způsobem nepodílejí na obsahu webu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one