Tématický web o fenoménu jménem Mercedes-Benz

Žhavení-funkce

Zde se pokusím osvětlit skutečné základy při měření funkčnosti žhavícího systému dieselů z 80 a 90.let.Tedy řad W123,124,201.
Takže nejdříve z čeho se žhavení skládá.

Žhavící svíčky-nejdůležitější částí jsou žhavící svíčky.Jsou zašroubované do hlavy motoru stejně jako zapalovací svíčky u benzínového motoru.Už z názvu je jasná jejich funkce.Mají za úkol ohřát (nažhavit) spalovací prostor u studeného motoru.Nafta potřebuje ke svému vznícení dostatečný tlak a teplotu.Zatímco tlak ovlivňuje stav motoru a s ním se moc kromě generálky nedá udělat,tak teplotu můžeme dodat právě žhavící svíčkou.

Jsou to vlastně odporové spotřebiče které se po přivedení napětí a následným průtoku proudu rozžhaví do červena.Teplota takto rozžhavené svíčky dosahuje hodnot kolem 1000°C během cca 10 vteřin.Z toho je jasné že namáhání materiálu vlastní svíčky je obrovské a proto je potřeba čas od času tyto svíčky kontrolovat a případně vyměnit.Obvykle se žádná preventivní kontrola nedělá a poškození svíček se zjišťuje až při obtížných startech.

Propojovací vedení-Na první pohled vcelku nezajímavá a nezáludná část žhavení.Jsou to ty kabely které propojují jednotlivé svíčky s relé žhavení a dále k akumulátoru.Jednotlivé žhavičky jsou buď propojeny samostatně vlastním kabelem k relé,nebo jsou propojeny nejdříve všechny svíčky dohromady a až potom na relé.Výhoda samostatných propojů je jednak v nižším zatěžování vodičů a svorek žhavícího relé,ale také umožňují snadnější kontrolu každé jednotlivé svíčky.Zde je třeba si uvědomit že do každé studené svíčky teče proud řádově 20-25Ampér.To je pro představu odběr potkávacích a dálkových světel dohromady.Proto je pro správnou funkci žhavení udržovat i tyto spojovací vedení v bezvadném stavu.Každý zaoxidovaný,povolený nebo jinak poškozený spoj může nadělat spoustu problémů i na jinak zcela funkční žhavící soustavě.

Zéjména je třeba dbát na čistotu dosedacích ploch na vlastních svíčkách,na kabelových ocích,konektorů na vlastním žhavícím relé.Každá nečistota,povolený  nebo zaoxidovaný spoj může omezit proud tekoucí svíčkou na zlomek správné hodnoty a k nažhavení tak vůbec nedojde.

Žhavící relé-Je obvykle umístěno na levém podběhu aby byly propoje ke svíčkám co nejkratší.Obsahuje jednak vlastní výkonné relé které připojuje svíčky k akumulátoru a druhak obvykle jednoduchou elektroniku která mění dobu žhavení podle teploty motoru.Čidlo nebo snímač teploty bylo u starších systémů přímo v krabici tohoto relé a u novějších je již vyvedeno mimo relé a přes konektor je pripojeno čidlo zašroubované v hlavě motoru,podobně jako čidlo pro budík na palubce.Výhoda tohoto provedení je v tom že se skutečně měří teplota motoru a ne teplota blatníku auta kde je relé obvykle namontováno.Dále je tam obvod který velmi jednoduše "měří" proud tekoucí do svíček a tím vlastně dělá jednoduchou diagnostiku svíček.Toto měření je ale dosti jednoduché a dokáže rozpoznat pouze velké rozdíly a tak vlastně jenom pozná zcela nefunkční svíčku (přerušení obvodu).Tento stav potom může indikovat na palubní desce blikáním kontrolky žhavení nebo jejím nezhasnutím po nažhavení (po uplynutí doby žhavení).

Akumulátor-To je vlastně první a poslední část žhavení.Na jeho stavu je funkce žhavení zcela závislá.Celý systém žhavení má velký odběr a na studeném motoru při např.6 žhavících svíčkách dosahuje odběr i 150Ampér po dobu několika vteřin (až desítek ve velkých mrazech).Zátěž akumulátoru je velká a to mu ještě musí zbýt dostatek energie na nastartování promrzlého dieslu,což taky není sranda.Žhavení funguje dobře,je-li po celou sekvenci žhavení na žhavících svíčkách ideálně 12V.Potom by jsme měli mít zaručeny i dostatečné teploty v motoru před startem.Ovšem cesta proudu musí překonat několik spojů od svorky akumulátoru,vedení k relé,pojistku,vlastní odpor relé,kontakty na výstupu ke svíčkám,vedení ke svíčkám a kontakt na vlastní svíčce.To ve spojení s promrzlým akumulátorem který má díky vlastní teplotě asi poloviční kapacitu než při +20°C vyžaduje aby funkčnost celého žhavení byla alespoň 100%-ní.Jinak se budeme pořád trápit opakovaným žhavením a marnými starty,které akumulátor už spolehlivě dorazí.

Měření na žhavící soustavě-Část měření můžeme provést i obyčejným multimetrem z Obi za tři stovky.Tady se ale jedná prakticky jenom o měření napětí.Měření proudu které nás hlavně zajímá se tímto strojkem prakticky nedá provést.Pro měření proudu na žhavícím systému potřebujeme klasický ručkový ampérmetr,který sice málokdo má,ale je poměrně snadno k dostání v různých elektrobazarech za desetikoruny.Výhoda ručkového měřidla je v tom,že vidíme jak se nám mění proud v závislosti na čase.To digitály neumějí nebo se to snaží nahradit neohrabaným bargrafem pod hlavním displejem.Ideální je si sehnat ručkový ampérmetr do cca 40-50A.Ten nám bohatě pokryje odběr žhavící svíčky bez nutnosti přepínání rozsahů.

Zde bych si dovolil malý kousek teorie:Při měření si musím dobře uvědomit rozdíl mezi voltmetrem a ampérmetrem.Zatímco voltmetr měří napětí mezi vodičem a kostrou auta a neteče jím prakticky žádný proud,je tak možno voltmetr připojit na jakýkoli drát v autě a nic se nestane.Prostě jenom změříme napětí vůči kostře.Naproti tomu ampérmetr se zapojuje do série mezi zdroj a spotřebič.Ampérmetr má velmi malý odpor (prakticky kus drátu) a tudíž ho nesmíme zapojovat jako voltmetr proti kostře,ale tak že se rozpojí např.očko na žhavičce a do vzniklé mezery se připojí ampérmetr.Ten nám tak vlastně přemostí vzniklou mezeru a měří protékající proud.V případě zapojení proti kostře by jsme zkratovali měřený obvod na kostru a tak nám buď shoří ampérmetr nebo vyletí pojistka příslušného obvodu.V případě nejištěného obvodu si tak říkáme o katastrofu na elektroinstalaci vozu.Spousta lidí už takhle měřila např. akumulátor auta a se zlou se potázala.Vždy si proto představte ampérmetr (nebo multimetr přepnutý na měření proudu) jako jeden kus tlustého drátu a tudíž jej nikdy nepřipojujte proti kostře nebo jinému drátu než který chcete měřit.Vždy se musí daný obvod rozpojit a oba tyto konce propojit ampérmetrem.Nejjednodušší měření je tedy tak že vyndáte např.pojistku nebo relé a místo nich připojíte ampérmetr.

pokračování bude následovat.....

05.01.2008 11:19:07
sonypolicka
Tyto stránky používají obchodní názvy registrované Daimler AG která je jejich majitelem.Zde slouží pouze pro informaci o produktech a k identifikaci těchto produktů,stejně jako označení Mercedes-Benz.Nemáme žádnou spojitost s majiteli ochranných známek a také oni se žádným způsobem nepodílejí na obsahu webu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one